1.Menjalinkan jaringan kerjasama dengan organisasi luar

2.Memperkasakan sukan berteraskan teknologi dikalangan warga UiTM

3.Menyediakan prasarana sukan yang kondusif dan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan

4.Menjadi pusat pembangunan dan kecemerlangan sukan

5.Menjadi hub pakar rujuk sukan

6.Meningkatkan mobilti sukan di peringkat antarabangsa

7.Melahirkan pemimpin sukan di kalangan warga UiTM

8.Melahirkan usahawan berteraskan industri sukan

9.Membangunkan kesukarelawanan sukan