1. Melaksanakan sukan sebagai salah satu mata pelajaran pilihan ko-kurikulum.
  2. Menggalakkan masyarakat kampus bergiat cergas dalam aktiviti sukan dan riadah
  3. Merapatkan silaturahim sesama masyarakat UiTM dan masyarakat luar kampus.
  4. Menjana sumber kewangan kepada UiTM
  5. Menyediakan prasarana yang kondusif dan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan.
  6. Pembangunan sumber manusia.
  7. Meningkatkan imej UiTM melalui pencapaian sukan dan sebagai pusat kecemerlangan Bumiputra.