VISI

Membudayakan sukan untuk melahirkan graduan yang cergas, cerdas, cemerlang, dan berdaya saing di peringkat global.

 

MISI

Menjadi sebuah organisasi sukan yang cemerlang dalam pembangunan dan perkhidmatan sukan.