LOGO

Logo ini merupakan konsep bulat berdasarkan kepada usaha UiTM untuk meningkatkan taraf sukan di peringkat dunia.

Logo UiTM di tengah melambangkan bahawa keunggulan universiti sebagai penjana utama kegiatan sukan.

Bunga padi pula melambangkan ikatan sukan sebagai satu aspek kesukanan yang tinggi dengan nilai-nilai murni.

 

PENCIPTA LOGO

Prof. Dr. Ahmad Haji Zainuddin, Penolong Naib Canselor (HEP) UiTM

dibantu oleh

Encik Azhar Abd Jamil, Pensyarah Grafik, Fakulti Senilukis dan Senireka UiTM